Kaizen / Lean

Droga do perfekcji

 Kultura Kaizen, rozumiana jako kultura ciągłego doskonalenia, trudna, a często niemożliwa do wypracowania nawet w organizacjach zaliczanych do kluczowych graczy na rynku. Kultura Kaizen, często mylnie postrzegana jako warunek konieczny dla wdrożenia narzędzi Kaizen, takich jak: 5S, standaryzacja, czy TPM. Jakie więc narzędzia należy wybrać,     aby osiągnąć nową jakość organizacji?   Na początek […]

Czytaj więcej

Ekointeligencja

 Jeżeli firma chce funkcjonować zgodnie z zasadami Kaizen, chce konsekwentnie eliminować marnotrawstwo z codziennych aktywności i procesów, to nie może nie dostrzec potencjału doskonalenia, jaki kryje się w ekologicznym podejściu do zarządzania. Polacy deklarują wysoką świadomość ekologiczną – ponad 84 proc. sądzi, że człowiek ma wpływ, poprzez swoje indywidualne działania, na stan zasobów naturalnych. Jednocześnie […]

Czytaj więcej

Wprowadź standardy. Bądź EKO!

  W związku z bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarką oraz środowiskiem pracy coraz częściej powstają problemy, z którymi na co dzień muszą borykać się organizacje. By zabezpieczyć się przed nieuchronnym zjawiskiem zmienności otoczenia, przedsiębiorstwa funkcjonują zgodnie z określonymi mechanizmami, które to po spisaniu stają się standardami. Standaryzacja jest jednym z kroków 5S, czyli narzędzia mającego […]

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna w duchu Human Lean Green

 Rynek konkurencyjny powoduje, iż przedsiębiorstwa nieustannie poszukują sposobów zarządzania, które wzmocnią ich wartość i efektywność. Pod koniec ubiegłego wieku dominującą koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem było zarządzanie jakością. Kolejne lata to wzrost popularności rozwiązań systemowych, oraz działań zmierzających do zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz dbałości o społeczeństwo. […]

Czytaj więcej

Doskonalenie zawodowe na przykładzie Akademii KAIZEN

 Z roku na rok rynek pracy ustawia aplikantom poprzeczkę coraz wyżej. Dyplom wyższej uczelni, który dawniej dawał przepustkę do zdobycia najlepszych posad, dziś stanowi jedynie wymagane minimum. Zmuszeni jesteśmy do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez różne formy, w tym studia podyplomowe. Na szczęście baza tematyczna studiów jest obecnie tak urozmaicona, jak wymagania pracodawców stawiane […]

Czytaj więcej

Naśladowanie najlepszych

 Nadeszły czasy, w których przedstawiciele i pracownicy wielu przedsiębiorstw wymyślają kolejne sposoby na redukcję kosztów. Planują, jak podwyższyć poziom marży oferowanych produktów i usług, by jednocześnie pozostać konkurencyjnymi i utrzymać się na rynku. Podejmują wiele drastycznych decyzji łącznie z likwidacją etatów. Zastanawiają się, jak konkurencja radzi sobie w tych trudnych czasach, gdy mamy do czynienia […]

Czytaj więcej

Siła sugestii siłą przedsiębiorstwa

 Nikt nie lubi ponosić zbędnych kosztów, a do takich na pewno należą tzw. koszty utracone, czyli m.in. niewykorzystany potencjał pracowników. Wdrożenie efektywnego Systemu Sugestii zapewnia firmie korzyści finansowe i przewagę konkurencyjną. Z kolei pracownikom organizacji daje możliwość wpływu na decyzje przełożonych oraz usprawnia ich komunikację z managementem. Trzeba tylko grać do jednej bramki.   To, […]

Czytaj więcej

Początek przygody z Lean w biurach

 Jednym z powszechnych, lecz błędnych przekonań dotyczących stosowania metod i narzędzi Lean (szczupłego wytwarzania) w biurach jest stwierdzenie, że dla biur (procesów biurowych, administracyjnych) istnieje inny zestaw narzędzi Lean niż dla procesów produkcyjnych. Czy tak jest w rzeczywistości?   Często słyszę pytania: „Jakich symboli mamy użyć dla value stream mapping w procesie inżynieringu?” lub „Jakie […]

Czytaj więcej

Odczaruj TPM!

  Wdrożenie Samodzielnej Konserwacji Maszyn (jeden z podstawowych filarów TPM) jest milowym krokiem w rozwoju wielu organizacji. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że odpowiedzialność za poszczególne maszyny w fabryce jest delegowana na operatorów. To oni przejmują wszystkie czynności inspekcyjne, konserwujące oraz działania prewencyjne. A co w tym czasie robi dział Utrzymania Ruchu? Trudności w […]

Czytaj więcej

Sposób na zielone oszczędności cz. III, Identyfikacja eko-marnotrawstwa

  Umiejętność identyfikowania eko-marnotrawstwa w biurze daje nam do ręki efektywne narzędzie służące określeniu źródła marnotrawstwa i pozwala na podjęcie efektywnych kroków ku doskonaleniu. Zastosowane podejście łączy ze sobą dwa aspekty, ekologiczny rozpatrując marnotrawstwo od strony przede wszystkim zwiększonego wydatku energetycznego (zmniejszając straty, oszczędzamy energię), oraz działań nie dodających wartości do procesu. Nadprodukcja – większe […]

Czytaj więcej

Newsletter