Rozwiązania HR

Menedżer przyszłości

Siłą napędową przedsiębiorstwa jest kadra kierownicza. Odpowiedzialna za realizację strategicznych celów, stawiana jest często na piedestale i traktowana przez właścicieli firm jako źródło kreatywnego i skutecznego zarządzania. Tymczasem wiele przedsiębiorstw deklaruje, że ma ogromną trudność w pozyskaniu wykwalifikowanych menedżerów, a menedżerowie, którzy już pełnią funkcje kierownicze, często nie spełniają podstawowych wymagań. Dobry menedżer towarem deficytowym […]

Czytaj więcej

Współczesne modele zarządzania kompetencjami

 Partnerstwo składające się z organizacji: PROFES, e-peers, Hominem Challenge i MERIG podjęło się realizacji innowacyjnego projektu, pt. Agile Based Competency Management. Jego celem było przygotowanie praktycznych narzędzi w obszarze zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach, adekwatnie do ich potrzeb i współcześnie dokonujących się zmian w otoczeniu. Przyjęto założenie, że charakter przeprowadzonych badań powinien zainspirować i ułatwić wytyczenie […]

Czytaj więcej

W ogonie Europy?

 W ostatnim dziesięcioleciu wiele mówi się o wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności wzroście konkurencyjności sektora MŚP, które wytwarzają obecnie niemal ¾ polskiego PKB. Konkurencyjność to zdolność do długookresowego, skutecznego wzrostu. Jej elementami są efektywność, dynamika oraz elastyczność przedsiębiorstwa. W Polsce, małe i średnie firmy napotykają na szereg barier, które w znacznym stopniu hamują rozwój całego […]

Czytaj więcej

Prawdy i mity o kobietach w sektorze produkcji

 Od kilku lat trwa w Polsce nasilający się trend, w wyniku którego następuje przenikanie ról kobiet i mężczyzn w wielu dziedzinach życia. Nie omija on również sektora produkcyjnego. I Zamieszanie wokół kobiet, trendy Branżą zatrudniającą najwięcej kobiet – inżynierów jest budownictwo. Na drugim miejscu plasują się ex aequo branża spożywcza oraz motoryzacyjna, zaś na trzecim […]

Czytaj więcej

IT z ratunkiem dla HR

  Wielostornicowe, specjalnie drukowane testy kompetencji sprawdzane przez rekruterów, doradców zawodowych czy HR-owców za kilka lat odejdą całkowicie do lamusa. Bardzo szybko zastąpić je może portal i narzędzie w jednym. Rozwiązanie to pozwala nie tylko diagnozować kompetencje, ale co ważne dla firm, rozwijać te najbardziej kluczowe z nich z perspektywy rozwoju zawodowego pracowników. Program wymyślony […]

Czytaj więcej

System Oceny Pracy – czy jesteśmy gotowi na ten skok? – cz. II

W cz. I artykułu pisałam o celu i zasobach koniecznych do opracowania i wdrożenia Systemu Oceny Pracy. Dzisiaj skupię się na wdrożeniu i ryzykach z nim związanych. Sposób  opracowania i funkcjonowania systemu to obszar niezwykle ważny, będzie jednak wtórny wobec rezultatów i analizy ryzyk oraz przeprowadzonej diagnozy organizacji. Aby opracowanie i wdrożenie oznaczało dla firmy […]

Czytaj więcej

System Oceny Pracy – strzał w dziesiątkę czy strzelanie z armaty do muchy? – cz.I

  Każda organizacja dochodzi do momentu, kiedy zakres obowiązków przekazywany pracownikom wraz z umową o pracę nie wystarcza ani do wsparcia realizacji celów strategicznych firmy, ani do monitoringu efektywności pracy,  tym bardziej do diagnozy potrzeb i wsparcia rozwoju pracowników. W przypadku firm międzynarodowych funkcjonujących na polskim rynku, w związku z potrzebą spójności zarządzania w ramach […]

Czytaj więcej

Kadra kierownicza – jak ze Skoczka zrobić Wieżę?

  Wydawałoby się, że rozwój kadry kierowniczej to proces, który po prostu się dzieje. Nic dodać nic ująć. W wielu firmach oczywistą oczywistością wydaje się inwestycja w rozwój umiejętności. To przecież od menedżera- jako lidera zespołu- zależy, jak zespół ten będzie pracował. Niestety w praktyce okazuje się, że bardzo często organizacje nie pomagają   kierownikom kształtować […]

Czytaj więcej

Ile może Cię kosztować brak systemowych rozwiązań w HR?

Można sobie zadać pytanie: czy warto angażować czas i środki na to, aby opracować czy uporządkować rozwiązania systemowe w obszarze HR? Zwłaszcza, że w takie prace trzeba zaangażować menedżerów, którzy mają swoje cele i priorytety, a udział w tym przedsięwzięciu traktują jako dodatkowe obciążenie, odciągające ich od ważnych spraw.   Okazuje się, że warto! Menedżerowie […]

Czytaj więcej

Newsletter